Integracje

Raz w roku organizujemy spotkanie integracyjne dla członków Cechu z rodzinami w budynku Cechu.