Praktyki

Wszystkie branże zrzeszone w Cechu przyjmują uczniów na naukę praktyczną zawodów.

Można zgłaszać się do biura Cechu bądź też bezpośrednio do rzemieślników.