Dyżury w godzinach od 09:00 do 11:00


PONIEDZIAŁKI        

Podstarszy Cechu      
-    
Andrzej Kulita

Skarbnik Zarządu-
Bożena Długołęcka-Kaczmarska
WTORKI
Podstarszy Cechu
-
Mieczysław GrodzkiŚRODY
Starszy Cechu
-
Stefan Kazimierz Krzosek
CZWARTKI
Członek Zarządu
-
Edmund Osmański
PIĄTKI
Członek Zarządu-Rafał Pawlik