Walne Zgromadzenie 2014

W dniu 10.06.2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, w których uczestmiczył zaproszony gość Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Edward Tomasz Połaski..
Obrady Walnego Zgromadzenia zostały poprzedzone wręczeniem odznaczeń wieloletnim członkom Cechu:
Złoty medal im. Jana Kilińskiego " Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego" otrzymała Kol. Krystyna Stelmasiak, Honorową Odznakę Rzemiosła Polskiego otrzymała Kol. Lucyna Wrotek, Złotą Honorową Odznakę Rzemiosła Polskiego MIRiP otrzymał Podstarszy Cechu Andrzej Kulita.