Walne Zgromadzenie Członków Cechu 19 czerwca 2013r.