Msza Św. w Kościele Św. Anny w piasecznie z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

W dniu 03.05.2013 o godz. 13.00, w Kościele Parafialnym Św. Anny w Piasecznie odbyła się Msza Św. z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. We Mszy udział wzięli Starszyzna Cechowa wraz z pocztem sztandarowym.
Po Mszy uroczyście złożono wązankę pod tablicą pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, która znajduje się pod Ratuszem.