Uroczystość Wielkanocna 2012

Dnia 26 kwietnia 2012 roku, o godz. 12-ej, w siedzibie Cechu odbyła się Uroczystość Wielkanocna członków Cechu wraz z zaproszonymi gośćmi. Zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis, Proboszcz Parafii Św. Anny w Piasecznie Ks. Dr Kanonik Dariusz Gas, Proboszcz Parafii MBR w Piasecznie Ks. Dziekan Zbigniew Pruchnicki, Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego p. Dariusz Malarczyk wraz z Gł.Specjalistą ds. Mediów i Publikacji p. Danutą Samek, Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie p. Andrzej Cichoń, z Urzędu Gminy Lesznowola p. Małgorzata Wiśniakowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Danuta Świetlik,  Prezes BS w Piasecznie p.Kazimierz Grabczuk,  Dyrektor Spółdzielni Budowlanej w Piasecznie p. Dorota Wysoka- Jońska , Przewodnicząca Rady Nadzorczej ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie p. Elżbieta Bandurka , przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Górze Kalwarii - Sekretarz Zarządu Cechu p. Piotr Danielewski wraz z Kierownikiem Biura p. Anną Nowicką.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za przybycie, wspaniałą i ciepłą atmosferę.