Witamy na stronie

Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno


     Z uwagi na fakt, iż obecnie nie istnieje ustawowy obowiązek przynależności do Cechu, na dzień dzisiejszy naszymi dobrowolnymi członkami jest 50 rzemieślników i ich liczba ciągle rośnie.


Postanowienia ogólne Statutu

 

§1

1. Cech jest dobrowolny społeczno-zawodowy ...

2. Cech posiada osobowość prawną

3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r, o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz 92 ze zmianami, ustawy - Prawo działalności  gospodarczej Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz 1178 ze zmianami oraz na podstawie własnego statutu.

 

§2

Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 


Pobierz pełen tekst statutu